นอกจากนี้ ทางร ้านยังมีแชมเปญและไวน์หายากต่างๆ มากมาย
พร ้อมจัดเตรียมเสร์ฟตามความช ิ นชอบของลูกค ้า 

โปรโมชนส
ั่ ำ หรับกลุ่มคณะตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

● ตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น. (2 ชวโมง ั่ )
โปรโมชนแชมเปญพร ้อมชุดคอร์สอาหาร ั่
25,000 เยน (ต่อท่าน) 2 ชวโมง ั่

● กรุณาจองคอร์สอาหารอย่างใดอย่างหนึ่ง
・ชาบูกุ้ง
・ชาบูปลาหมึกยักษ

●พร ้อมแชมเปญครึ่งขวด

※ขอความกรุณาตรวจสอบยืนยันอาการแพ้ก่อนล่วงหน้า
※ ต ้องจองล่วงหน้า 3 วัน

ติดต่อสอบถามการจองล่วงหน้าทางอีเมล กดตรงน

กรุณากรอกหัวข ้อจำเป็นสำ หรับการจองลงในแบบฟอร์มด ้านล่างนี้
แล ้วกดปุ่ มสง่
ทางเราจะติดต่อกลับทางอีเมลหรือโทรศพท์โดยเร็วที่สุด ั
ลูกค ้าที่ประสงค์ต ้องการรับชมการแสดงโชว์ ขอความกรุณาระบุ
เวลาที่ต ้องการรับชมลงในชองหมายเหตุ 

ใช้นโยบายความเป็นส่วนตัว

🌟 สำ หรับบริษัททัวร์หรือไกด์ทัวร์
รับค่าตอบแทน 10% เมื่อชำ ระเป็นเงินสด
รับค่าตอบแทน 5% เมื่อชำ ระด ้วยบัตรเครดิต หรือรับค่าตอบแทนได ้
แม ้ชำ ระผ่านการโอนเงิน
กรุณาสอบถามเพิ่มเติมในขณะจอง

アクセスマップ

各線三宮駅より北に徒歩3分
北野坂左手に看板あります!
1F「おじぎや」さんが目印

〒650-0004
兵庫県神戸市中央区中山手通
1-8-11 北野坂Fビル3F